• Članak tema broja „Upravljanje IT rizicima" izašao u broju 10/2013. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak tema broja „Revizija IT sustava" izašao u broju 11/2012. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak tema broja „Trendovi u razvoju IS-a" izašao u broju 10/2014. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak „PCI DSS 3.0" izašao u broju 12/2013. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak „Kako izraditi strategiju IS" izašao u broju 7/2014. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak „Analiza utjecaja na poslovanje BIA" izašao u broju 1/2015. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak „Zaštita mobilnog računalstva" izašao u broju 8-9/2013. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak „Katalog IT servisa" izašao u broju 10/2012. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak „CobiT 5" izašao u broju 10/2012. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak „CAAT alati" izašao u broju 7/2012. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak „Rizici virtualnih okruženja" izašao u broju 5/2012. Mreže – autor Dalibor Uremović

Download

 • Članak „Upravljanje rizicima“ izašao u broju 171. InfoTrend-a – autor Dalibor Uremović

Download

 • Prezentacija „IT GRC (Governance, Risk Management and Compliance)“ za Windays 2011 – autor Dalibor Uremović

Download

 • Prezentacija „Revizija informacijskih sustava“ za Windays 2008 – autor Dalibor Uremović

Download

 • Prezentacija „ISO 27001 – izazov implementacije sigurnosnih kontrola“ za Security Days 2008 – autori Andro Galinović i Dalibor Uremović

Download

 • Prezentacija „IT Balanced Scorecard“ za Windays 2009

Download

 

cheap cialis kamagra 100mg cialis tadalafil kamagra oral jelly cialis buy viagra generic levitra uk kamagra gel cialis generic cheap levitra cheap viagra uk

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio

cheap cialis australia kamagra oral jelly australia kamagra australia viagra australia