• Upravljanje poslovnim procesima (eng. BPM)

Mnoge organizacije nemaju jasno definirane i opisane proslovne procese te nemaju uvid u moguće optimizacije koje bi ih učinile konkurentnijim na tržištu. Učinite transparentnim svoje procese te napravite bazu za brzo uočavanje prilika za poboljšanje putem snimke trenutnog stanja procesa, analizom nedostataka te uspostavom novih učinkovitijih procesa!

  • Izrada funkcionalnih specifikacija za SW 

Ostvarite dobru početnu poziciju kako biste osigurali da projekt razvoja softvera bude u okvirima vremenskih rokova, budžeta i traženih funkcionalnosti. Funkcionalne specifikacije se rade upotrebom RUP (Rational Unified Process) metodologije i korištenjem use-case modela i scenarija. 

  • IT Balanced Scorecard

Ugradite u svoje poslovanje najpoznatiju i najprimjenjeniju svjetsku metodu za praćenje provedbe IT strategija i aktivnosti. Praćenje se vrši putem standardiziranih KPI-jeva (eng. Key Performance Indicatora) odnosno jasno određenih ciljeva, mjera, aktivnosti i ciljanih vrijednosti.

cheap cialis kamagra 100mg cialis tadalafil kamagra oral jelly cialis buy viagra generic levitra uk kamagra gel cialis generic cheap levitra cheap viagra uk

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio

cheap cialis australia kamagra oral jelly australia kamagra australia viagra australia