• Procjena rizika informacijskog sustava

Savjetovanje i realizacija projekta uspostave procesa upravljanja rizicima informacijskog sustava (procjena rizika,  obrada rizika te upravljački mehanizmi).

  • Analiza utjecaja na poslovanje (eng. BIA)

Provedite detaljnu analizu utjecaja na poslovanje (eng. Business Impact Analysis) u slučaju neželjenog događaja koji će se negativno odraziti na kontinuitet poslovanja Vaše organizacije. Ova analiza je jedan od koraka izrade strategije kontinuiteta poslovanja.

  • Strategija informacijskog sustava

Strateški gradite i upravljajte informacijskim sustavom organizacije kako bi IT uvijek uspješno podržavao poslovne potrebe organizacije. Usluga obuhvaća analizu trenutnog stanja, definiranje ciljeva organizacije te izradu strateškog plana upravljanja IT-jem u dugoročnom razdoblju.

  • Katalog IT servisa

Jedna od bitnih stavki uspješnog upravljanja IT-jem je izgradnja kataloga IT servisa sa svim parametrima kako ih definira jedan od najpoznatijih standarda ITIL.

  • Eksternalizacija CISO funkcije

Prepustite nam dio svojih "infosec" aktivnosti i posvetite se svojim ključnim poslovnim procesima. Neke od aktivnosti su gore nabrojane. Osim njih, preporučamo i izvođenje programa podizanja svijesti o informacijskoj sigurnosti (engl. security awareness program), izradu upravljačke IT dokumentacije, vođenje projekata usklađenja sa poznatim IT standardima i sl.

cheap cialis kamagra 100mg cialis tadalafil kamagra oral jelly cialis buy viagra generic levitra uk kamagra gel cialis generic cheap levitra cheap viagra uk

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio

cheap cialis australia kamagra oral jelly australia kamagra australia viagra australia