• Smjernice HNB-a za primjereno upravljanje informacijskim sustavom

Odluka HNB-a zahtjeva od svih banaka da redovito obavljaju internu reviziju informacijskog sustava. Pri tome je moguće eksternalizirati obavljanje interne revizije IS-a. Reviziju se obavlja prema najšire prihvaćenom standardu za IT procese (npr. CobiT) ili prema Smjernicama HNB-a za primjereno upravljanje informacijskim sustavom iz 2006. godine.

  • Statistička analiza podataka informacijskog sustava

Revizija informacijskog sustava nije potpuna bez primjene nekog od alata za pomoć pri statističkoj analizi podataka, tzv. CAAT (eng. Computer Assisted Audit Techniques). Ovim alatima je moguće obraditi veći broj podataka te ih statistički obraditi i pronaći podatke koji upućuju na moguću zlouporabu sustava. Usluga podrazumijeva implementaciju takvog alata te početnu edukaciju i analizu podataka iz odabranog opsega informacijskog sustava.

 

 

  • Implementacija ISMS prema normi ISO 27001:2013

Savjetovanje i realizacija projekta uspostave sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (eng. ISMS) prema trenutno najprimjenjivijoj svjetskoj normi u ovom području.

  • Implementacija BCMS prema normi ISO 22301:2012

Savjetovanje i realizacija projekta uspostave sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja (eng. BCMS) prema trenutno najprimjenjivijoj svjetskoj normi u ovom području.

  • Implementacija ITIL procesa

Savjetovanje i implementacija 26 procesa vezanih za upravljanje servisima, IT razvojem i IT održavanjem, kako ih definira jedan od najpoznatijih svjetskih standarda.

  • Implementacija CobiT procesa

Savjetovanje i implementacija 34 procesa vezanih uz IT upravljanje kako ih definiraju nezavisne kuće ITGI i ISACA. 

  • Usklađivanje s PCI DSS standardom

Savjetovanje i implementacija procesa unutar 12 grupa zahtjeva PCI DSS standarda. Definiranje organizacijskih, proceduralnih i tehničkih mjera za potrebnu usklađenost s ovim standardom.

 

cheap cialis kamagra 100mg cialis tadalafil kamagra oral jelly cialis buy viagra generic levitra uk kamagra gel cialis generic cheap levitra cheap viagra uk

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio

cheap cialis australia kamagra oral jelly australia kamagra australia viagra australia