SEOP je skraćenica za Sustav za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza, odobravanje prava na povlašteni prijevoz te praćenja korištenja te povlastice. Ovaj projekt tvrtka Alter info radi u suradnji s tvrtkom Koris d.o.o. za izvođača Agenciju za komercijalnu djelatnost, a za naručitelja Agenciju za obalni linijski pomorski promet. Cilj projekta je informatizirati procese koji su definirani na osnovu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu pri čemu tvrtka Alter info radi na aplikaciji bilježenja zahtjeva za pravo na povlašteni prijevoz, bilježenja prava na pomorske linije, praćenje izdavanja putnih karata brodara te naknadno izvješćivanje naručitelja.

Projekt obuhvaća velik broj sudionika s kojima se komunicira putem web servisa, a pozadinska aplikacija realizirana je kao web aplikacija korištenjem ASP.NET 4.5 platforme.

cheap cialis kamagra 100mg cialis tadalafil kamagra oral jelly cialis buy viagra generic levitra uk kamagra gel cialis generic cheap levitra cheap viagra uk

comprar lovegra kamagra gel cialis generico viagra pfizer kamagra gel viagra generico cialis precio cialis sin receta viagra o cialis precio viagra viagra precio

cheap cialis australia kamagra oral jelly australia kamagra australia viagra australia