• Upravljanje poslovnim procesima (eng. BPM)

Mnoge organizacije nemaju jasno definirane i opisane proslovne procese te nemaju uvid u moguće optimizacije koje bi ih učinile konkurentnijim na tržištu. Učinite transparentnim svoje procese te napravite bazu za brzo uočavanje prilika za poboljšanje putem snimke trenutnog stanja procesa, analizom nedostataka te uspostavom novih učinkovitijih procesa!

  • Izrada funkcionalnih specifikacija za SW 

Ostvarite dobru početnu poziciju kako biste osigurali da projekt razvoja softvera bude u okvirima vremenskih rokova, budžeta i traženih funkcionalnosti. Funkcionalne specifikacije se rade upotrebom RUP (Rational Unified Process) metodologije i korištenjem use-case modela i scenarija. 

  • IT Balanced Scorecard

Ugradite u svoje poslovanje najpoznatiju i najprimjenjeniju svjetsku metodu za praćenje provedbe IT strategija i aktivnosti. Praćenje se vrši putem standardiziranih KPI-jeva (eng. Key Performance Indicatora) odnosno jasno određenih ciljeva, mjera, aktivnosti i ciljanih vrijednosti.

 |  Ispis stranice