Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) nositelj je funkcije podrške nezaposlenim osobama i tražiteljima zaposlenja pri traženju posla i pomoći za vrijeme nezaposlenosti. Alter info je sudjelovao u nekoliko projekata nadogradnje središnjeg informacijskog sustava pri čemu se posebno ističu slijedeća područja (moduli):

  • Kontroling i certificiranje - modul za podršku kontrole trošenja sredstava mjera aktivne politike zapošljavanja iz domaćih i sredstava europskih fondova;
  • Financijski modul za mjere aktivne politike zapošljavanja (APZ) - izrada kompliciranih izračuna rezervacija sredstava te izdavanja naloga te praćenja financijskih izdataka za mjere APZ;
  • Profesionalni plan - izrada nove verzije profesionalnog plana kao pomoć za aktivno traženje zaposlenja nezaposlenih osoba.

Pri radu su korištene modernije tehnologije, između ostalog upotreba MVC okvira, Angular "frontend" tehnologije, MS SQL baza podataka nove generacije itd., a rad je pokrivao sve faze razvoja, od analize i specificiranja korisničkih zahtjeva, programiranja, testiranja, dokumentiranja i edukacije korisnika za rad.

 |  Ispis stranice


Tagovi:  Razvoj web aplikacija